Ochrana osobných údajov

Ochrana osobnosti a súkromia vrátane diskrétneho narábania s informáciami je u nás úplnou samozrejmosťou. S Vašimi osobnými údajmi nakladáme dôverne a výlučne s Vašim súhlasom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation - GDPR). 

 

S vašimi údajmi sa pracuje diskrétne a používajú sa len pri týchto operáciách:

  • Zber štatistík
  • Zadávanie objednávky (rezervácie) a jej následné zobrazovanie v Informačnom systéme (ďalej len IS)
  • Zadávanie údajov do návštevnej knihy a jej následné zobrazenie v IS a na stránke 
  • Archivovanie rezervácii

 

Užívateľ má v zmysle zákona právo na:

  • Výmaz alebo úpravu jeho údajov v IS
  • Získanie všetkých údajov z IS a to v čitateľnej (human readable) alebo strojovo-čitateľnej (machine readable) forme

 

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.